Bản tin thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.85 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.36 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

56%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.2 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

991 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.19 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
2.55 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn 30 ngày tới


Lượng mưa Lạng Sơn 30 ngày tới