Thời tiết Bắc Ninh

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.26 km/h
Điểm ngưng
12.03 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Ninh theo giờ

Thời tiết Bắc Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Gió
2.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Gió
3.93 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối

18/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Gió
2.35 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

21/ 21°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Gió
5.94 km/h
Khả năng có mưa
2.66 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

18/ 26°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Gió
4.62 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Ninh trong 7 ngày tới