Thời tiết Lạng Sơn

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
67 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.59 km/h
Điểm ngưng
11.16 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lạng Sơn theo giờ

Thời tiết Lạng Sơn những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Gió
1.68 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối

19/ 18°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Gió
3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

18/ 21°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Gió
1.44 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Gió
5.41 km/h
Khả năng có mưa
3.39 %
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối

16/ 25°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Gió
2.84 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạng Sơn trong 7 ngày tới