Thời tiết Quảng Trị

Mây đen u ám 23 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.95 km/h
Điểm ngưng
22.14 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Trị theo giờ

Thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối

23/ 23°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Gió
4.65 km/h
Khả năng có mưa
32.24 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối

23/ 23°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Gió
2.47 km/h
Khả năng có mưa
11.88 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Gió
3.07 km/h
Khả năng có mưa
1.47 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Gió
6.27 km/h
Khả năng có mưa
16.25 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

21/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Gió
6.65 km/h
Khả năng có mưa
22.32 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Trị trong 7 ngày tới