Thời tiết Đồng Tháp

Mưa vừa 24 °

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
6.19 km/h
Điểm ngưng
22.71 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Tháp theo giờ

Thời tiết Đồng Tháp những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Gió
6.99 km/h
Khả năng có mưa
1.95 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Gió
3.7 km/h
Khả năng có mưa
0.33 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Gió
3.3 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 29°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Gió
3.57 km/h
Khả năng có mưa
4.63 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối

25/ 28°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Gió
3.46 km/h
Khả năng có mưa
6.63 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Tháp trong 7 ngày tới