Thời tiết Lai Châu

Mây đen u ám 10 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 10°.

Thấp/Cao
10°/10°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
5 km
Gió
0.77 km/h
Điểm ngưng
10.33 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lai Châu theo giờ

Thời tiết Lai Châu những ngày tới

Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối

11/ 13°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Gió
0.91 km/h
Khả năng có mưa
1.98 %
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối

11/ 14°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Gió
1.14 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối

12/ 13°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:22
Gió
0.74 km/h
Khả năng có mưa
6.09 %
Ngày/Đêm
14/
Sáng/Tối

11/ 10°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Gió
1.48 km/h
Khả năng có mưa
2.11 %
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối

8/ 13°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Gió
0.63 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lai Châu trong 7 ngày tới