Thời tiết Tuyên Quang

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.65 km/h
Điểm ngưng
14.73 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tuyên Quang theo giờ

Thời tiết Tuyên Quang những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Gió
0.72 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Gió
0.89 km/h
Khả năng có mưa
0.12 %
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Gió
0.85 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

19/ 19°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Gió
1.01 km/h
Khả năng có mưa
4.81 %
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối

16/ 25°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Gió
1.21 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuyên Quang trong 7 ngày tới