Thời tiết Kon Tum

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
2.35 km/h
Điểm ngưng
17.77 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Kon Tum theo giờ

Thời tiết Kon Tum những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

18/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Gió
2.35 km/h
Khả năng có mưa
6.31 %
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Gió
2.56 km/h
Khả năng có mưa
0.5 %
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Gió
2.51 km/h
Khả năng có mưa
1.03 %
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Gió
2.45 km/h
Khả năng có mưa
1.06 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Gió
2.02 km/h
Khả năng có mưa
1.96 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Kon Tum trong 7 ngày tới