Thời tiết Khánh Hòa

Mưa vừa 22 °

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.21 km/h
Điểm ngưng
21.55 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Khánh Hòa theo giờ

Thời tiết Khánh Hòa những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối

23/ 25°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Gió
0.89 km/h
Khả năng có mưa
3.87 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

23/ 25°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Gió
2 km/h
Khả năng có mưa
0.22 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:18
Gió
2.17 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Gió
2.37 km/h
Khả năng có mưa
0.73 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Gió
2.24 km/h
Khả năng có mưa
1.65 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Khánh Hòa trong 7 ngày tới