Thời tiết Bắc Kạn

Mây đen u ám 15 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 15°.

Thấp/Cao
15°/15°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.79 km/h
Điểm ngưng
13.97 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Kạn theo giờ

Thời tiết Bắc Kạn những ngày tới

Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

15/ 17°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Gió
0.92 km/h
Khả năng có mưa
0.52 %
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

16/ 16°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Gió
1.08 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Gió
0.64 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối

18/ 17°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Gió
1.22 km/h
Khả năng có mưa
2.17 %
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối

14/ 23°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Gió
1.21 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Kạn trong 7 ngày tới