Thời tiết Tây Ninh

Mưa vừa 24 °

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.97 km/h
Điểm ngưng
22.4 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Tây Ninh theo giờ

Thời tiết Tây Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Gió
4.23 km/h
Khả năng có mưa
1.74 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Gió
3.85 km/h
Khả năng có mưa
4.62 %
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:30
Gió
2.36 km/h
Khả năng có mưa
6.63 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

24/ 32°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Gió
3.95 km/h
Khả năng có mưa
0.38 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối

24/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Gió
2.92 km/h
Khả năng có mưa
3.76 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tây Ninh trong 7 ngày tới