Dự báo thời tiết Bến Tre

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

92.6%

Gió

1.35 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1008 hPa

Hướng gió

Tây

Điểm ngưng

23.36°C

UV

12.05

MT mọc/lặn

05:40 | 18:19

Nhiệt độ Bến Tre

24.4°

Nhiệt độ thấp nhất

25°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Bến Tre hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

25.1° / 26.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.6° / 26.8°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.3° / 25.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa vừa

11:00 pm

24.8° / 24.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa vừa

12:00 am

24° / 24.6°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.1° / 24.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24.7° / 25.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.5° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.6° / 26°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.1° / 26.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25.5° / 26.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

25.8° / 26.8°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

25° / 25.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.6° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.8° / 25.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

24° / 25.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.6° / 25.3°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.3° / 25.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.7° / 25.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

1:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 24.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24.8° / 25.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.5° / 33.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.2° / 33.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.7° / 34.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35.6°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 35.3°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 78 %

mưa vừa

3:00 pm

28.9° / 34.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 84 %

mưa vừa

4:00 pm

28.3° / 32.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 87 %

mưa vừa

5:00 pm

27° / 30.6°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.9° / 28°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 26.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.9° / 27°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 94 %

mây cụm

6:00 am

24.4° / 25.3°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 93 %

mây cụm

7:00 am

25° / 27°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 29.3°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28.8° / 32.3°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

28.9° / 33°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 34.6°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.3° / 33.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.6° / 34.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mưa vừa

2:00 pm

28.7° / 34°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29° / 31.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.7° / 27.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.8° / 27.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.9° / 27°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.7° / 26.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 26.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 29.9°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.3° / 30.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 am

29° / 31.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.1° / 31.4°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.6° / 32.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 31.5°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.1° / 31°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.7° / 26.7°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.9° / 27.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Bến Tre

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Bến Tre sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 24° / 28° 3.75 m/s 85%
T7 20/07 mưa nhẹ 23° / 25° 2.82 m/s 94%
CN 21/07 mưa vừa 24° / 30° 4.37 m/s 72%
T2 22/07 mưa nhẹ 24° / 28° 4.57 m/s 83%

Chất lượng không khí tại Bến Tre

Trung bình

Chất lượng không khí này thường không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người bình thường. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và người bệnh phổi có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn, từ kích ứng nhẹ đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.

CO

988.01

NH3

6.9

NO

0.08

NO2

20.91

O3

15.02

PM2.5

30.99

PM10

39.19

SO2

5.07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bến Tre trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
6:19 pm