Thời tiết Bắc Giang

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
70 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.88 km/h
Điểm ngưng
12.38 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bắc Giang theo giờ

Thời tiết Bắc Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Gió
1.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối

19/ 19°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Gió
3.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối

18/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Gió
2.04 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

20/ 21°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Gió
5.06 km/h
Khả năng có mưa
3.06 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

18/ 26°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Gió
3.58 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Giang trong 7 ngày tới