Thời tiết Quảng Nam

Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
4 km
Gió
3.71 km/h
Điểm ngưng
22.88 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Nam theo giờ

Thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối

24/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Gió
3.98 km/h
Khả năng có mưa
47.76 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

24/ 25°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Gió
3.59 km/h
Khả năng có mưa
26.14 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

23/ 25°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Gió
2.97 km/h
Khả năng có mưa
4.24 %
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối

23/ 25°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Gió
2.81 km/h
Khả năng có mưa
6.19 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Gió
3.41 km/h
Khả năng có mưa
19.1 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam trong 7 ngày tới