Thời tiết Lâm Đồng

Mưa vừa 21 °

Mưa vừa

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.64 km/h
Điểm ngưng
19.8 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lâm Đồng theo giờ

Thời tiết Lâm Đồng những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối

21/ 24°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:20
Gió
2.62 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối

20/ 25°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Gió
1.92 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối

19/ 25°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Gió
1.73 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối

19/ 26°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Gió
2.18 km/h
Khả năng có mưa
1.31 %
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối

19/ 27°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Gió
2.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lâm Đồng trong 7 ngày tới