Thời tiết Quảng Bình

Mây đen u ám 21 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.67 km/h
Điểm ngưng
19.79 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Bình theo giờ

Thời tiết Quảng Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối

21/ 22°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Gió
4.09 km/h
Khả năng có mưa
2.99 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

21/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Gió
3.79 km/h
Khả năng có mưa
0.63 %
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Gió
3.76 km/h
Khả năng có mưa
0.25 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối

23/ 23°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Gió
8.82 km/h
Khả năng có mưa
14.68 %
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối

18/ 21°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Gió
5.34 km/h
Khả năng có mưa
2.43 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Bình trong 7 ngày tới