Thời tiết Hòa Bình

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.48 km/h
Điểm ngưng
14.89 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hòa Bình theo giờ

Thời tiết Hòa Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Gió
0.93 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

17/ 17°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Gió
1.22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Gió
1.08 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối

18/ 18°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Gió
1.45 km/h
Khả năng có mưa
5.68 %
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối

16/ 23°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Gió
1.82 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hòa Bình trong 7 ngày tới