Thời tiết Phú Thọ

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.22 km/h
Điểm ngưng
15.41 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Phú Thọ theo giờ

Thời tiết Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Gió
1.42 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Gió
0.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Gió
1.29 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Gió
1.96 km/h
Khả năng có mưa
6.95 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối

17/ 25°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Gió
1.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ trong 7 ngày tới