Thời tiết Đà Nẵng

Mây cụm 26 °

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
26°/26°
Độ ẩm
83 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
3.09 km/h
Điểm ngưng
22.9 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đà Nẵng theo giờ

Thời tiết Đà Nẵng những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối

25/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Gió
4.81 km/h
Khả năng có mưa
44.66 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối

24/ 24°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Gió
3.58 km/h
Khả năng có mưa
21.41 %
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối

23/ 25°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Gió
2.72 km/h
Khả năng có mưa
3.45 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối

24/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Gió
2.69 km/h
Khả năng có mưa
5.6 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

23/ 23°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Gió
3.01 km/h
Khả năng có mưa
24.28 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng trong 7 ngày tới