Thời tiết Quảng Ngãi

Mây đen u ám 23 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
3 km
Gió
1.02 km/h
Điểm ngưng
22.75 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Ngãi theo giờ

Thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Gió
2.53 km/h
Khả năng có mưa
41.78 %
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Gió
3 km/h
Khả năng có mưa
22.01 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Gió
2.59 km/h
Khả năng có mưa
4.08 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối

23/ 25°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Gió
2.46 km/h
Khả năng có mưa
7.52 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Gió
2.36 km/h
Khả năng có mưa
17.48 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ngãi trong 7 ngày tới