Thời tiết Bình Phước

Mưa vừa 22 °

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.58 km/h
Điểm ngưng
21.31 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Phước theo giờ

Thời tiết Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Gió
3.07 km/h
Khả năng có mưa
1.24 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

22/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
7.59 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
2.57 km/h
Khả năng có mưa
5.34 %
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Gió
2.85 km/h
Khả năng có mưa
3.04 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Gió
2.85 km/h
Khả năng có mưa
2.24 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Phước trong 7 ngày tới