Thời tiết Bù Gia Mập, Bình Phước

Mây thưa 22 °

Mây thưa

Cảm giác như 22°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
76 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.73 km/h
Điểm ngưng
17.46 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bù Gia Mập, Bình Phước theo giờ

Thời tiết Bù Gia Mập, Bình Phước những ngày tới

Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Gió
4.25 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

22/ 26°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Gió
4.15 km/h
Khả năng có mưa
2.94 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối

23/ 27°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Gió
4.18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

22/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Gió
4.34 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:24
Gió
4.34 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bù Gia Mập, Bình Phước trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bù Gia Mập, Bình Phước trong 7 ngày tới