Dự báo thời tiết Điện Biên

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

84.1%

Gió

0.16 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1000 hPa

Hướng gió

Đông Nam

Điểm ngưng

26.68°C

UV

14.68

MT mọc/lặn

05:35 | 18:52

Nhiệt độ Điện Biên

29°

Nhiệt độ thấp nhất

30.2°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Điện Biên hôm nay, ngày mai theo giờ

5:00 pm

30° / 37.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 85 %

mưa vừa

6:00 pm

29.5° / 35°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 89 %

mưa vừa

7:00 pm

27.5° / 30.3°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 pm

24.6° / 25.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 pm

24.9° / 25.6°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

24.2° / 25°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa vừa

12:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24.3°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 25°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.6° / 25.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.8° / 27.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.6° / 31.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.6° / 33.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 91 %

mưa vừa

12:00 pm

28° / 33.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 pm

28.1° / 34.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 pm

28.9° / 34.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

3:00 pm

29° / 35.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.1° / 35°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 94 %

mưa vừa

5:00 pm

27.1° / 32.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa vừa

6:00 pm

26.8° / 27.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa vừa

7:00 pm

25.9° / 26.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.2° / 26.3°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa vừa

9:00 pm

24.4° / 25.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa vừa

10:00 pm

24.6° / 25.6°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa vừa

11:00 pm

24.6° / 25.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa vừa

12:00 am

24.5° / 25.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa vừa

1:00 am

24.8° / 25.6°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa vừa

2:00 am

24.3° / 25.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

23° / 24.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 24.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.4° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.3° / 24.2°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.9° / 25°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

10:00 am

24° / 25.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.4° / 26.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.6° / 26.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.4° / 31.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.6° / 32.3°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.1° / 33°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.4° / 31.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.3° / 26.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.2° / 26.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.4° / 25.6°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.1° / 24.2°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

23° / 24.2°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.9° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

12:00 am

23.3° / 24.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

1:00 am

23.9° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây cụm

2:00 am

22.3° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

3:00 am

22.3° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

4:00 am

22.6° / 23.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

5:00 am

22.7° / 23.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 23°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

7:00 am

23.3° / 24.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

26.4° / 26.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 33.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 68 %

mây cụm

11:00 am

31.1° / 36°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32° / 36.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.7° / 38°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.1° / 37°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 79 %

mưa vừa

3:00 pm

29.4° / 36.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 pm

28.4° / 35.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 93 %

mưa vừa

5:00 pm

28.3° / 34.3°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 96 %

mưa vừa

6:00 pm

26.4° / 26.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.4° / 27°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 25.6°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.9° / 25.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 98 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 25.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây cụm

11:00 pm

23.3° / 24.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.5° / 24.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây cụm

2:00 am

23.2° / 24.2°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.7° / 24.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.1° / 25°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

5:00 am

23.7° / 24°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

6:00 am

22.1° / 23.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 100 %

mây đen u ám

7:00 am

24.1° / 25.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 am

26.5° / 26.7°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 am

29.6° / 32.9°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31.2° / 34.5°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 34.2°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.5° / 35.8°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.3° / 35.1°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.9° / 34.4°

Thời tiết Điện Biên

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Điện Biên sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 23° / 30° 1.13 m/s 86%
T7 20/07 mưa vừa 23° / 28° 1.18 m/s 92%
CN 21/07 mưa vừa 23° / 29° 1.2 m/s 95%
T2 22/07 mưa vừa 22° / 31° 1.27 m/s 73%

Chất lượng không khí tại Điện Biên

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

377.18

NH3

0.37

NO

0.03

NO2

1.14

O3

37.55

PM2.5

0.96

PM10

1.08

SO2

0.19

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:52 pm