Thời tiết Yên Bái

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
97 %
Tầm nhìn
1 km
Gió
0.76 km/h
Điểm ngưng
16.87 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Yên Bái theo giờ

Thời tiết Yên Bái những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Gió
1.17 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Gió
0.81 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Gió
0.55 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối

18/ 16°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Gió
2.32 km/h
Khả năng có mưa
2.81 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

15/ 21°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Gió
0.75 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Yên Bái trong 7 ngày tới