Thời tiết Hà Giang

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
7 km
Gió
0.43 km/h
Điểm ngưng
17.89 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Giang theo giờ

Thời tiết Hà Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Gió
0.74 km/h
Khả năng có mưa
0.29 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Gió
0.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Gió
0.82 km/h
Khả năng có mưa
0.1 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

19/ 18°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Gió
1.18 km/h
Khả năng có mưa
5.78 %
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối

15/ 23°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Gió
1.08 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Giang trong 7 ngày tới