Thời tiết Lào Cai

Mây đen u ám 13 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 13°.

Thấp/Cao
13°/13°
Độ ẩm
99 %
Tầm nhìn
1 km
Gió
0.92 km/h
Điểm ngưng
13.02 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Lào Cai theo giờ

Thời tiết Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

13/ 14°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Gió
1.16 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối

13/ 13°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Gió
1.24 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối

13/ 14°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Gió
1.36 km/h
Khả năng có mưa
1.96 %
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối

14/ 11°

Áp suất

1024 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Gió
2.49 km/h
Khả năng có mưa
3.2 %
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối

10/ 16°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Gió
2.13 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lào Cai trong 7 ngày tới