Thời tiết Si Ma Cai, Lào Cai

Mây rải rác 17 °

Mây rải rác

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
84 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.35 km/h
Điểm ngưng
14.71 °
UV
1.27

Nhiệt độ

Thời tiết Si Ma Cai, Lào Cai theo giờ

Thời tiết Si Ma Cai, Lào Cai những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối

14/ 18°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:18
Gió
1.91 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối

14/ 19°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:19
Gió
1.9 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

15/ 17°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:19
Gió
1.71 km/h
Khả năng có mưa
5.7 %
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối

16/ 17°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:19
Gió
1.67 km/h
Khả năng có mưa
2.53 %
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:20
Gió
1.91 km/h
Khả năng có mưa
2.94 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Si Ma Cai, Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Si Ma Cai, Lào Cai trong 7 ngày tới