Thời tiết Hải Dương

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
65 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.6 km/h
Điểm ngưng
11.48 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Dương theo giờ

Thời tiết Hải Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

18/ 21°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Gió
2.6 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Gió
3.65 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Gió
3.25 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

21/ 21°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Gió
7.13 km/h
Khả năng có mưa
1.91 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

18/ 26°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Gió
4.54 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Dương trong 7 ngày tới