Thời tiết Nghệ An

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.77 km/h
Điểm ngưng
15.98 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Nghệ An theo giờ

Thời tiết Nghệ An những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

18/ 19°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:19
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

19/ 21°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Gió
2.64 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Gió
1.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

21/ 19°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:19
Gió
7.51 km/h
Khả năng có mưa
1.24 %
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối

18/ 23°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:19
Gió
3.24 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An trong 7 ngày tới