Dự báo thời tiết Nghệ An

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°
Khả năng mưa: 93%
Độ ẩm

86.4%

Gió

3.07 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1002 hPa

Hướng gió

Đông Nam

Điểm ngưng

25.16°C

UV

13.2

MT mọc/lặn

05:30 | 18:36

Nhiệt độ Nghệ An

27°

Nhiệt độ thấp nhất

28.8°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Nghệ An hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

28.5° / 32.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa vừa

8:00 pm

28.7° / 32.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.1° / 32.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.7° / 32.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.9° / 31.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây cụm

12:00 am

27.4° / 27.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 27.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 27.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

27° / 26.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.2° / 30.3°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 34.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

30.9° / 36.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 39°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33° / 39.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 39.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 39°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.3° / 38.3°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 37.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31° / 37.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.9° / 36°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.6° / 33.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.8° / 32.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

27.3° / 31.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.6° / 32°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.7° / 31.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 26.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 26.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.6° / 27.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.2° / 30.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 32.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 34.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

10:00 am

30.7° / 36°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.7° / 37°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 38°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.3° / 38.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.2° / 38.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.7° / 37°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.8° / 37.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 35.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 84 %

mưa vừa

7:00 pm

28.5° / 32.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 pm

27.6° / 32.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 87 %

mưa vừa

9:00 pm

27.5° / 32°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa vừa

10:00 pm

27.9° / 31.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 31°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 89 %

mưa vừa

12:00 am

28° / 27.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 26.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 28°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 27.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây cụm

5:00 am

27° / 28°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 92 %

mây cụm

6:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 91 %

mây cụm

7:00 am

27.4° / 30.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 88 %

mây cụm

8:00 am

28.8° / 33.3°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây cụm

9:00 am

29.9° / 35.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

31° / 36.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 77 %

mưa vừa

11:00 am

31.5° / 38.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 73 %

mưa vừa

12:00 pm

31.5° / 38.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.1° / 38.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.2° / 38.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 38.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.5° / 38.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.2° / 38.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 37.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.2° / 34.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.5° / 34.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.7° / 33.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 32°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.5° / 33°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 32°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

27.1° / 31.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

27.3° / 30.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 30.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 30.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

27.2° / 31.2°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 33°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 35.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

31.1° / 37.7°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 38.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.8° / 40.4°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 39.5°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.9° / 38.6°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

30° / 36.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.9° / 35.8°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.7° / 35.1°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.5° / 34.9°

Thời tiết Nghệ An

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Nghệ An sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25° / 32° 3.88 m/s 69%
T7 20/07 mưa vừa 26° / 32° 3.77 m/s 67%
CN 21/07 mưa vừa 26° / 31° 3.42 m/s 74%
T2 22/07 mưa vừa 26° / 31° 2.77 m/s 71%

Chất lượng không khí tại Nghệ An

Trung bình

Chất lượng không khí này thường không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người bình thường. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và người bệnh phổi có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn, từ kích ứng nhẹ đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.

CO

720.98

NH3

12.92

NO

0.01

NO2

7.88

O3

47.92

PM2.5

31.67

PM10

39.49

SO2

4.05

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nghệ An trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:36 pm