Thời tiết Thái Bình

Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
19°/19°
Độ ẩm
73 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.8 km/h
Điểm ngưng
14.29 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thái Bình theo giờ

Thời tiết Thái Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Gió
3.78 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối

21/ 22°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Gió
3.26 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Gió
3.74 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối

22/ 20°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Gió
7.97 km/h
Khả năng có mưa
3.64 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối

19/ 24°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Gió
4.75 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Bình trong 7 ngày tới