Thời tiết Long An

Mưa nhẹ 25 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
25°/25°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
9 km
Gió
5.98 km/h
Điểm ngưng
24 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Long An theo giờ

Thời tiết Long An những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Gió
5.98 km/h
Khả năng có mưa
4.48 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

23/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Gió
3.85 km/h
Khả năng có mưa
0.21 %
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối

23/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Gió
3.6 km/h
Khả năng có mưa
0.28 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Gió
3.18 km/h
Khả năng có mưa
2.86 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Gió
3.15 km/h
Khả năng có mưa
1.64 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long An trong 7 ngày tới