Thời tiết Hải Phòng

Mây đen u ám 21 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
68 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.38 km/h
Điểm ngưng
13.93 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hải Phòng theo giờ

Thời tiết Hải Phòng những ngày tới

Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Gió
3.79 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối

21/ 21°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Gió
2.27 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Gió
3.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

21/ 19°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Gió
5.93 km/h
Khả năng có mưa
3.18 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối

18/ 24°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Gió
4.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng trong 7 ngày tới