Thời tiết Hà Nam

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
71 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.38 km/h
Điểm ngưng
13.14 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Nam theo giờ

Thời tiết Hà Nam những ngày tới

Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

18/ 21°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Gió
2.38 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Gió
2.88 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Gió
3.45 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

21/ 20°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Gió
6.25 km/h
Khả năng có mưa
3.23 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối

19/ 25°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Gió
3.96 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nam trong 7 ngày tới