Thời tiết Vĩnh Phúc

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
81 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.44 km/h
Điểm ngưng
14.68 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Vĩnh Phúc theo giờ

Thời tiết Vĩnh Phúc những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Gió
1.21 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

19/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Gió
1.18 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Gió
2.37 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

20/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Gió
2.58 km/h
Khả năng có mưa
4.83 %
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối

18/ 25°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Gió
4.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vĩnh Phúc trong 7 ngày tới