Thời tiết Hà Tĩnh

Mây đen u ám 19 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
19°/19°
Độ ẩm
90 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.21 km/h
Điểm ngưng
18.28 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hà Tĩnh theo giờ

Thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối

20/ 21°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:19
Gió
5.35 km/h
Khả năng có mưa
8.7 %
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Gió
4.05 km/h
Khả năng có mưa
5.11 %
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối

21/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:19
Gió
3.44 km/h
Khả năng có mưa
3.33 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

22/ 20°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:19
Gió
10.31 km/h
Khả năng có mưa
5.96 %
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:19
Gió
4.66 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh trong 7 ngày tới