Thời tiết Hậu Giang

Mây đen u ám 24 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
92 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.46 km/h
Điểm ngưng
22.7 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Hậu Giang theo giờ

Thời tiết Hậu Giang những ngày tới

Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối

24/ 26°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Gió
9.62 km/h
Khả năng có mưa
2.02 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Gió
4.61 km/h
Khả năng có mưa
0.62 %
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Gió
5.32 km/h
Khả năng có mưa
0.14 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

24/ 30°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Gió
3.36 km/h
Khả năng có mưa
8.15 %
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối

24/ 26°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Gió
5.11 km/h
Khả năng có mưa
7.2 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hậu Giang trong 7 ngày tới