Thời tiết Đắk Nông

Mưa nhẹ 20 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20°.

Thấp/Cao
20°/20°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
5 km
Gió
1.87 km/h
Điểm ngưng
18.62 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đắk Nông theo giờ

Thời tiết Đắk Nông những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối

20/ 23°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Gió
4.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối

19/ 24°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Gió
3.55 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối

18/ 24°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Gió
2.98 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối

17/ 27°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Gió
3.25 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối

19/ 25°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:23
Gió
4.48 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông trong 7 ngày tới