Thời tiết Sơn La

Mây cụm 17 °

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.85 km/h
Điểm ngưng
16.39 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Sơn La theo giờ

Thời tiết Sơn La những ngày tới

Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối

17/ 22°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Gió
1.33 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Gió
1.17 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

17/ 21°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:22
Gió
1.11 km/h
Khả năng có mưa
0.13 %
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối

18/ 17°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Gió
1.33 km/h
Khả năng có mưa
5.21 %
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối

15/ 21°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Gió
0.89 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn La trong 7 ngày tới