Thời tiết Đồng Nai

Mưa cường độ nặng 22 °

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
22°/22°
Độ ẩm
96 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.72 km/h
Điểm ngưng
21.58 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Đồng Nai theo giờ

Thời tiết Đồng Nai những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Gió
3.09 km/h
Khả năng có mưa
1.52 %
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Gió
2.67 km/h
Khả năng có mưa
1.46 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Gió
1.91 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Gió
2.51 km/h
Khả năng có mưa
3.3 %
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối

22/ 28°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:26
Gió
2.35 km/h
Khả năng có mưa
1.22 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai trong 7 ngày tới