Dự báo thời tiết Đồng Nai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.18 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.5°C

Mật độ mây
Mật độ mây

99%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
2.98 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.19°C

Mật độ mây
Mật độ mây

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
3.83 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.49°C

Mật độ mây
Mật độ mây

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
Gió
4.01 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

26.44°C

Mật độ mây
Mật độ mây

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.51 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.33°C

Mật độ mây
Mật độ mây

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.1 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.02°C

Mật độ mây
Mật độ mây

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.09 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.87°C

Mật độ mây
Mật độ mây

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
3.41 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.15°C

Mật độ mây
Mật độ mây

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất
Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
Gió
4.28 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.72°C

Mật độ mây
Mật độ mây

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
4.25 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.84°C

Mật độ mây
Mật độ mây

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.55 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.9°C

Mật độ mây
Mật độ mây

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.07 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.89°C

Mật độ mây
Mật độ mây

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
Gió
3.11 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

24.55°C

Mật độ mây
Mật độ mây

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
3.69 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

25.11°C

Mật độ mây
Mật độ mây

19%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất
Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc
Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn
Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
Gió
3.57 m/s
Độ ẩm
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng
Điểm ngưng

23.89°C

Mật độ mây
Mật độ mây

25%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Nai 15 ngày tới

Lượng mưa Đồng Nai 15 ngày tới