Thời tiết Bình Định

Mây đen u ám 23 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
8 km
Gió
1.43 km/h
Điểm ngưng
22.83 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Định theo giờ

Thời tiết Bình Định những ngày tới

Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối

23/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Gió
1.91 km/h
Khả năng có mưa
24.35 %
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Gió
2.18 km/h
Khả năng có mưa
11.22 %
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:14
Gió
2.5 km/h
Khả năng có mưa
1.45 %
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Gió
2.29 km/h
Khả năng có mưa
4.49 %
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối

22/ 24°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:14
Gió
2.23 km/h
Khả năng có mưa
13.31 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Định trong 7 ngày tới