Thời tiết Ninh Bình

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 18°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
76 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.19 km/h
Điểm ngưng
14.11 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Ninh Bình theo giờ

Thời tiết Ninh Bình những ngày tới

Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:15
Gió
2.19 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Gió
2.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Gió
3.14 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

21/ 19°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Gió
7.2 km/h
Khả năng có mưa
2.82 %
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối

19/ 25°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:16
Gió
2.97 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Bình trong 7 ngày tới