Thời tiết Thái Nguyên

Mây đen u ám 16 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 16°.

Thấp/Cao
16°/16°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.88 km/h
Điểm ngưng
13.59 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thái Nguyên theo giờ

Thời tiết Thái Nguyên những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

16/ 18°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Gió
1.03 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

17/ 17°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Gió
1.24 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

17/ 19°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Gió
0.69 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối

18/ 18°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Gió
1.18 km/h
Khả năng có mưa
1.69 %
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối

14/ 24°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Gió
1.4 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thái Nguyên trong 7 ngày tới