Thời tiết Cao Bằng

Mây đen u ám 13 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 12°.

Thấp/Cao
13°/13°
Độ ẩm
86 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.82 km/h
Điểm ngưng
10.55 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Cao Bằng theo giờ

Thời tiết Cao Bằng những ngày tới

Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối

13/ 14°

Áp suất

1022 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:08
Gió
1.5 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối

14/ 14°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:08
Gió
1.2 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối

14/ 15°

Áp suất

1017 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Gió
1.55 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối

15/ 16°

Áp suất

1023 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:08
Gió
5.16 km/h
Khả năng có mưa
0.37 %
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối

14/ 22°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:08
Gió
2.63 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng trong 7 ngày tới