Thời tiết Trà Vinh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Độ ẩm

82.1%

Gió

7.6 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Hướng gió

Tây

Điểm ngưng

23.02°C

UV

11.63

MT mọc/lặn

5:00 | 18:00

Nhiệt độ Trà Vinh

25.1°

Nhiệt độ thấp nhất

26.9°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Trà Vinh hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

26.8° / 26.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.3° / 27.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.6° / 27.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.2° / 27.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.9° / 26.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.2° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.1° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

3:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25.6° / 26.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.7° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.8° / 27.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.6° / 32°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.6° / 34°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.8° / 33.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27° / 30.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.8° / 30°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.2° / 31.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.3° / 33.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.3° / 30.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.6° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 26.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.3° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.7° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.2° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa vừa

1:00 am

26° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.4° / 26.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

25° / 25.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 94 %

mưa vừa

7:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.7° / 26.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.5° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.2° / 26.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.6° / 26.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.3° / 27.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.9° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.8° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.8° / 25.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.7° / 25°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.2° / 25.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25.4°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

1:00 am

24.8° / 25.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

2:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.8° / 25°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.6° / 25.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.2° / 25.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.9° / 30.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.3° / 31.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.2° / 33.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.1° / 33.1°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29° / 33.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.7° / 32°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.9° / 31.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.5° / 30.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.9° / 26.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.4° / 26°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.9° / 26.6°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.2° / 26.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.1° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.3° / 26.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

26° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.9° / 26.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.9° / 26.9°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

26.4° / 26.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 30.7°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 am

27.5° / 30.5°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 27.3°

Thời tiết Trà Vinh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Trà Vinh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa nhẹ 24° / 27° 7.6 m/s 82%
T2 15/07 mưa nhẹ 25° / 29° 7.41 m/s 81%
T3 16/07 mưa vừa 24° / 27° 5.58 m/s 91%
T4 17/07 mưa nhẹ 24° / 29° 6.13 m/s 75%

Chất lượng không khí tại Trà Vinh

Tốt

Chất lượng không khí hiện tại rất tốt, không gây hại cho sức khỏe. Mọi người có thể yên tâm tận hưởng các hoạt động ngoài trời mà không cần lo lắng về ô nhiễm. Hãy ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành!

CO

297.07

NH3

2.79

NO

0.23

NO2

2.66

O3

34.69

PM2.5

3.19

PM10

3.92

SO2

1.03