Thời tiết Trà Vinh

Mưa nhẹ 24 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
94 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.89 km/h
Điểm ngưng
23.07 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Trà Vinh theo giờ

Thời tiết Trà Vinh những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối

24/ 26°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Gió
8.46 km/h
Khả năng có mưa
1.65 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

25/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Gió
6.32 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối

24/ 27°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Gió
5.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối

24/ 28°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Gió
3.61 km/h
Khả năng có mưa
2.09 %
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối

25/ 27°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Gió
5.07 km/h
Khả năng có mưa
3.19 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trà Vinh trong 7 ngày tới