Thời tiết Thanh Hóa

Mây đen u ám 18 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 19°.

Thấp/Cao
18°/18°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.68 km/h
Điểm ngưng
17.29 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối

18/ 20°

Áp suất

1021 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Gió
0.86 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối

19/ 21°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:18
Gió
1.22 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối

19/ 23°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Gió
2.09 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối

20/ 19°

Áp suất

1019 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Gió
3.52 km/h
Khả năng có mưa
2.32 %
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối

19/ 24°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:19
Gió
2.08 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 7 ngày tới