Dự báo thời tiết Thanh Hóa

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 33°
Khả năng mưa: 100%
Độ ẩm

87%

Gió

2.57 m/s

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Hướng gió

Đông Nam

Điểm ngưng

25.3°C

UV

13.79

MT mọc/lặn

05:27 | 18:38

Nhiệt độ Thanh Hóa

27.6°

Nhiệt độ thấp nhất

28.2°

Nhiệt độ cao nhất

Dự báo thời tiết Thanh Hóa hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

28° / 33.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây rải rác

9:00 pm

28.9° / 32.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây rải rác

10:00 pm

27.3° / 32.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.1° / 31.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.5° / 28°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa vừa

2:00 am

26.3° / 26°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 28°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mưa vừa

6:00 am

26.6° / 27.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.3° / 32.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 am

28.9° / 34.7°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mưa vừa

10:00 am

30.1° / 37.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mưa vừa

11:00 am

31.3° / 38.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33° / 39.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.5° / 40.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.5° / 40°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.6° / 38.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.2° / 39°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.8° / 38°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.8° / 35.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 33.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.1° / 32°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mưa vừa

9:00 pm

27° / 30.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa vừa

10:00 pm

27.1° / 32°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 27.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 am

27.5° / 27.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.1° / 26.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 26.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 27.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 27.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 27.4°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 34.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 36.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.1° / 37.4°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.5° / 37°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mưa vừa

12:00 pm

32° / 38.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mưa vừa

1:00 pm

31.3° / 38.4°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mưa vừa

2:00 pm

31.2° / 38.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.6° / 38.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 38.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.1°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 36.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.2° / 33°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.9° / 32°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.5° / 32°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.3° / 31.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 26.7°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 27.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 27.1°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 27.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 27.3°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 27.4°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 33.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 am

29.4° / 36.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

31.3° / 38.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 40.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.8° / 41.4°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.2° / 40.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.2° / 41°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.8° / 40°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 39.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.8° / 38.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.3° / 36.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.7° / 33.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.4° / 32.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 32.4°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.1° / 32°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.8° / 32.7°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.9° / 31.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

28° / 31.7°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 31.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 30.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

4:00 am

27.7° / 27.7°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30.1°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 32.7°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 am

29.4° / 36°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 39°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 40.9°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

34° / 41.2°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

35° / 43°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.5° / 42.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.7° / 42.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.1° / 42°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.1° / 41.8°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.1° / 39.1°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.3° / 37.6°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.3° / 35°

Thời tiết Thanh Hóa

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thanh Hóa sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm
Hôm nay mưa vừa 25° / 32° 4.29 m/s 74%
T7 20/07 mưa vừa 26° / 33° 4.22 m/s 66%
CN 21/07 mưa vừa 26° / 31° 3.21 m/s 76%
T2 22/07 mưa nhẹ 26° / 34° 3.35 m/s 59%

Chất lượng không khí tại Thanh Hóa

Trung bình

Chất lượng không khí này thường không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người bình thường. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và người bệnh phổi có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn, từ kích ứng nhẹ đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.

CO

747.68

NH3

7.22

NO

0.01

NO2

13.88

O3

47.92

PM2.5

29.82

PM10

35.01

SO2

7.75

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thanh Hóa trong 12h tới

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:38 pm