Thời tiết TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Mây đen u ám 17 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 17°.

Thấp/Cao
17°/17°
Độ ẩm
87 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.21 km/h
Điểm ngưng
14.55 °
UV
0.04

Nhiệt độ

Thời tiết TP Thanh Hóa, Thanh Hóa theo giờ

Thời tiết TP Thanh Hóa, Thanh Hóa những ngày tới

Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối

17/ 18°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Gió
3.59 km/h
Khả năng có mưa
0.13 %
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối

17/ 20°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Gió
3.39 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Gió
4.99 km/h
Khả năng có mưa
0.11 %
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối

17/ 14°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Gió
4.41 km/h
Khả năng có mưa
2.6 %
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối

13/ 17°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Gió
3.27 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP Thanh Hóa, Thanh Hóa trong 7 ngày tới