Thời tiết Quảng Ninh

Mây đen u ám 21 °

Mây đen u ám

Cảm giác như 21°.

Thấp/Cao
21°/21°
Độ ẩm
69 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.81 km/h
Điểm ngưng
15.09 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Quảng Ninh theo giờ

Thời tiết Quảng Ninh những ngày tới

Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối

20/ 22°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:10
Gió
2.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối

20/ 21°

Áp suất

1018 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:10
Gió
0.98 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối

19/ 22°

Áp suất

1016 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Gió
2.58 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối

21/ 19°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Gió
3.19 km/h
Khả năng có mưa
2.07 %
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối

16/ 24°

Áp suất

1020 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Gió
3.77 km/h
Khả năng có mưa
0 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Ninh trong 7 ngày tới