Thời tiết Bình Dương

Mưa vừa 24 °

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Thấp/Cao
24°/24°
Độ ẩm
93 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.79 km/h
Điểm ngưng
22.36 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Bình Dương theo giờ

Thời tiết Bình Dương những ngày tới

Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

23/ 26°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Gió
3.39 km/h
Khả năng có mưa
1.74 %
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối

23/ 29°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Gió
3.36 km/h
Khả năng có mưa
7.86 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 28°

Áp suất

1011 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Gió
3.36 km/h
Khả năng có mưa
2.02 %
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối

23/ 31°

Áp suất

1012 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
3.67 km/h
Khả năng có mưa
4.28 %
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối

23/ 30°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:28
Gió
3.01 km/h
Khả năng có mưa
1.47 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Dương trong 7 ngày tới