Thời tiết Gia Lai

Mưa nhẹ 23 °

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Thấp/Cao
23°/23°
Độ ẩm
98 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.69 km/h
Điểm ngưng
22.23 °
UV
0

Nhiệt độ

Thời tiết Gia Lai theo giờ

Thời tiết Gia Lai những ngày tới

Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối

23/ 24°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Gió
3.02 km/h
Khả năng có mưa
6.68 %
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:17
Gió
3.35 km/h
Khả năng có mưa
0.39 %
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối

22/ 25°

Áp suất

1013 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Gió
2.81 km/h
Khả năng có mưa
0 %
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1014 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Gió
2.94 km/h
Khả năng có mưa
1 %
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối

22/ 27°

Áp suất

1015 mmhg

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Gió
3.27 km/h
Khả năng có mưa
0.87 %

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lai trong 7 ngày tới